Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 98/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin” në përbërje të komisionit për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë çështje të diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë. Përbërja është si vijon: Adnor Shameti – kryetar (PS), Tritan Shehu – zëvendëskryetar (PD), Elona Hoxha – anëtare (PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (PS), Klajda Gjosha – anëtare (LSI).

 

Adnor Shametimedium eglantina gjermeniElona Gjebrea
Adnor Shameti
adnor.shameti@parlament.al
Eglantina Gjermeni
eglantina.gjermeni@parlament.al
Elona Hoxha
elona.hoxha@parlament.al
200px Klajda GjoshaTritan Shehu 1
Klajda Gjosha
klajda.gjosha@parlament.al
Tritan Shehu
tritan.shehu@parlament.al