Ministri i Shtetit për Diasporën

Kabineti

Elona Bano

[email protected]

+355 422 77 398

Drejtor Kabineti

Yllka Lezo

[email protected]

+355 422 77 398

Këshilltare

Erta Skora

[email protected]
+355 422 77 561

Këshilltare

Hajdi Xhixha

[email protected]

+355 422 77 455

Asistente

e ministrit