Ministri i Shtetit për Diasporën

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 98/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për Diasporën dhe Migracionin” në përbërje të komisionit për Politikën e Jashtme. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë çështje të diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë. Përbërja është si vijon: Adnor Shameti – kryetar (PS), Tritan Shehu – zëvendëskryetar (PD), Elona Hoxha – anëtare (PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (PS), Klajda Gjosha – anëtare (LSI).

 

Adnor Shameti


Adnor Shameti
[email protected]

medium eglantina gjermeni


Eglantina Gjermeni
[email protected]

Elona Gjebrea


Elona Hoxha
[email protected]

200px Klajda Gjosha


Klajda Gjosha
[email protected]

Tritan Shehu 1


Tritan Shehu
[email protected]